Handhavande & underhåll


Ladda ner manualen här. (Pdf)


Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen.

Vår filosofi
Välkommen till den största och mest framgångsrika segelmakarfamiljen i världen.
Vår filosofi är att producera kvalitetssegel, och vår målsättning är att konsekvent leverera högsta yrkesmässiga nivå på design, konstruktion och hantverk i varje segel.
Den relation vi skapar med våra kunder grundar sig på förtroende. Vi står bakom vår produkt med ett etablerat renommé för ärlighet och sunt förnuft.
Om du av någon anledning är missnöjd med ditt North segel kommer vi i samarbete med dig att lösa problemet så snabbt och effektivt omständigheterna medger. Kontakta din Northrepresentant eller, om din båt befinner sig utomlands, kontakta närmaste Northrepresentant på plats där du befinner sig. Norths världsomspännande nätverk av segelloft och serviceloft är hoplänkade via internet i syfte att ge bästa service över alla hav och oberoende av tidszoner.
Tack för att du har valt North Sails.

Vart du än seglar, finns vår hjälp nära.
North Sails tillverkar fler cruisingsegel än alla andra segelmakare tillsammans! Våra segel är av högsta klass tack vare vårt stora engagemang i de mest krävande seglingssammanhang som till exempel America’s Cup och Volvo Ocean Race. Denna stora kunskap och erfarenhet bygger vi in i dina segel.
Nedan får du skötselråd hur du skall hantera och vårda dina segel.
Njut av din segling.
Ib Ussing Andersen
VD, North Sails Europe


Ta god hand om dina segel

En smula varsamhet kan undvika stora reparationer.
Korrekt segelunderhåll är enkelt och är inte speciellt tidskrävande, men kan göra stor skillnad i livslängd och prestanda av dina segel.
Undvik fladder
Bästa sättet att bevara spänst och form i dina segel är att minimera den tid de utsätts för fladder i vinden. Då fladder bryter ner segelduken, bör du anstränga dig att undvika det.
Överskrid inte rekommenderad vindstyrka
Att segla med ett segel i högre vindstyrkor än det är konstruerat för är ett av de snabbaste sätten att förstöra det.
Minimera nötning
Nötning är ytterligare en av seglets fiender. Ju mer ett segel skaver mot båt eller rigg, desto snabbare kommer det att uppvisa skador. För att öka livslängden i seglet är det nödvändigt att undvika nötning där det är möjligt. Dra inte segel över skrovliga däcksmönster, runt oskyddade vantskruvar eller på bryggor och betongkajer. Där du inte kan undvika slitage skall du försöka minimera det genom att tejpa over alla vassa beslag, saxpinnar och liknande.

Sköt om dina segel

Skydd mot solen
Direkt solljus bryter ner segelduken.
Håll seglen borta från solljus när du inte använder dem.
Sätt alltid på ditt storsegelkapell.
Förvara segel torra och vikta
När segel inte används skall de förvaras torrt, avsköljda från salt och vikta i sina segelsäckar.
Vik inte segel i sina gamla veck. Det är bättre att ha många små veck än åtta till tio kraftiga. De små vecken slätas lättare ut när seglet fylls av vind.
Bäst är att rulla seglen och förvara dem i rullsäckar om det är praktiskt möjligt. Förvara spinnakern torr och löst stuvad i sin segelsäck. Stuva inte ner spinnakern blöt under längre tid eftersom mörkare färger kan blöda in i de ljusare. Dessutom är fukt en god grogrund för mögel.
Hur man undviker mögel
Se till att lufta seglen regelbundet, speciellt efter regn. Det kan innebära att man måste rulla ut seglet på bryggan någon timme en varm och vindstilla torr dag. Att låta seglet sitta i riggen och fladdra för att torka förkortar seglets livslängd avsevärt.
Seglet torkar fortare i solen, men UV-strålningen bryter också ner materialet.
Lägg inte undan ett segel som är fuktigt eller belagt med salt, eftersom salt binder fukt, för längre tids förvaring.
Om du skall lämna båten mer än tre veckor skall du helst ta av seglen eller låta någon lufta dem åt dig, speciellt efter regn.

Hur man tar bort mögel

Behandling mot mögel
Behandla mögelangrepp så tidigt som möjligt efter det att det upptäckts för att förhindra att det sprids till andra delar av seglet. Enklast att bli av med mögelfläckar är när de är färska, relativt små och sitter ytligt. Det blir betydligt värre då möglet spridit sig och fått rejält fäste i segeldukens fibrer. Blanda inte mögliga segel, ankarlinor, kapell och liknade med rena segel eftersom mögel sprids fort. Det populäraste mögelborttagningsmedlet är blekmedlet Klorin. En lösning på max 3 % är lämpligt.
VARNING: ANVÄND INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KLORIN på KEVLAR® eller NYLON!!! Blanda aldrig klorin med ammoniak. Denna kemiska kombination skapar en fosgen giftgas som kan döda eller ge svåra skador på andningsorganen. Skölj seglet noga med mycket färskvatten efter tvätt med blekmedel. Blekmedel som inte är ursköljt kan ge varaktiga strukturella skador på seglet, långt värre än den kosmetiska skadan som möglet förorsakat. På speciellt svåra, djupt sittande fläckar hjälper troligen inte en lättare yttvätt. I dessa fall måste man låta seglet ligga i en klorinlösning under minst 12 timmar för att lösningen skall få tid att sugas in dit där möglet befinner sig. Undvik starkare lösning men se till att vätskan kommer till mögelfläcken. Som alltid när det gäller tvätt med kemiska medel så är tiden avgörande. Ju längre tid i lösningen desto bättre resultat. Om möglet, trots noggrann penetrering med rätt kemikalier, inte försvinner återstår inget annat än att ge upp.
Erfarenheten visar att ytterligare behandling med tvättmedel och skrubbande ger andra skador på seglet och tar endast bort marginellt mer av mögelfläckarna. Fuktutdrivande medel kan man också prova men har inga egenskaper som dödar eller hindrar att mögel återbildas. De har en marginell effekt på fukt och de näringsämnen som mögel trivs i vilket i och för sig kan göra det lättare att rengöra seglet eftersom möglet inte äter sig så djupt in I fibrerna.

Handhavande av North segelduk

Dacron®
Dacron® är en duk som vävs av ren polyesterfiber i både varp och väft.
Först vävs duken på speciella vävstolar och sedan ytbehandlar man väven med upphettad, flytande Melaminplast. Denna plast pressas och skrapas in i väven för att låsa fibrerna vid varandra. Samtidigt skyddar Melaminet polyesterfibrerna mot UV-strålningen.
Många entypsbåtar har segel gjorda av dukar som har extra mycket ytbehandling. Dessa blir styvare och skall helst rullas istället för att vikas för att bevara ytbehandlingen intakt i mesta möjliga mån.
Om du behöver tvätta seglet rekommenderas tvål och vatten. Undvik kemikalier eller starka lösningsmedel. Var varsam med hårda borstar och högtrycksspruta eftersom det kan skada ytbehandlingen av duken.
Nylon
De flesta Spinnakrar och Gennakrar är tillverkade av Nylon. Materialet är populärt eftersom det är lätt i förhållande till sin styrka. Nylonduk är lätt och tunt och kan därför lätt skadas. Man måste därför handskas försiktigt med seglet. Om du får en liten reva kan den lätt tejpas över tillfälligtvis, men se snarast till att få seglet professionellt lagat av en segelmakare från North Sails.
Det är mycket viktigt att undvika all kontakt med blekmedel av typen Natriumhypoklorid (Klorin) eftersom det fräter på nylonduk.
Kevlar®
Kevlar® är extremt starkt i förhållande till sin vikt. Det är därför man ser Kevlar® i många segel gjorda för kappsegling, där påkänningarna är som störst. Observera att Kevlarsegel snabbt kan brytas ner och förlora i styrka om de inte sköts rätt. I Kevlarsegel är det speciellt viktigt att undvika fladder, framför allt i akterliket och att absolut inte utsätta seglet för någon form av lösningsmedel som innehåller Natriumhypoklorid (Klorin).
Mylar®
Mylarsegel är tillverkade av en segelduk gjord av Mylarfilm laminerad på en armering av polyester och erbjuder bra styrka i förhållande till sin vikt.
Det är viktigt att:
• aldrig överskrida seglets rekommenderade vindstyrka.
• aldrig använda en genua som inte har spridarskydd.
• inte utsätta seglet för onödigt fladder.
• inte översträcka förliket på ett Mylarsegel. Mylarsegel kräver endast måttlig fallspänning.
• hålla seglet borta från all form av stark värme (t ex motor, värmare) och undvika alla typer av lösningsmedel och dieselolja. Dessa produkter kan skada limmet i laminatet och förorsaka delaminering.

Montering av lattor:

- med kardborrelåsning
- med snörlåsning
- vertikala i försegel
- fullängd i storsegel
- stående i rullstorsegel

Segel för kappsegling

Storsegel - Genua
Hissa ditt nya storsegel vid bryggan en vindstilla dag och säkerställ att det passar till riggen. Kontrollera att förlik och underlik passar på mast respektive bom.
Justera lattspänningen med den i skothornet fastsatta lattspännaren.
Tänk på att UV-strålning inte är seglets vän. Använd ett bomkapell efter avslutad segling eller stuva seglet under däck på torr plats.
Alla laminatsegel bryts ner fortare om de rynkas, skrynklas, veckas eller klivs på. Ta väl vara på dina segel och de kommer att vara snabba längre.
Alla överlappande laminatsegel från North levereras med spridarskydd. Om ditt segel levereras utan dem kan det vara så att information om spridarhöjder saknades vid produktionstillfället. Om seglet saknar spridarskydd, markera på seglet var spridarna tar i och ta tillbaka seglet till ditt Northloft.
Kontrollera placeringar för eventuella mantågsstöt­teskydd.Skydd för mantågsstöttor krävs på lättvin­dsgenuor, framförallt i 3DL-segel.
Reparation av små revor görs bäst med självhäftande dacronduk, sk märkduk.
Segel stuvade ombord skall förvaras i torrt, väl ventilerat utrymme, på avstånd från motor, värmare och belysningspunkter, i synnerhet halogenlampor. Kontrollera att seglen är hela när de viks ner efter avslutad regatta.
För att förhindra onödigt slitage skall spridarnockar tejpas, likaså saxpinnar, vassa beslag runt mast, på fördäck, vid mantåg och vantskruvar.
Lämna in seglen för årlig kontroll och eventuell reparation till något av våra Northloft efter avslutad seglingssäsong. Detta är det garanterat bästa sättet att få seglen att prestera längre.
Spinnakrar & Gennakrar för kappsegling
Försök att torka dina undanvindssegel mellan regattorna. Mörkare färger “blöder” och kan färga av sig på ljusare om seglet stuvas undan i sin säck då det fortfarande är blött. (North Sails fråntar sig ansvar för mögel och segelduk som färgar.)
Blöt Nylon töjer sig tre gånger mer än torr Nylon och är betydligt tyngre. Detta påverkar seglets prestanda men inte livslängd.
Små revor lagas lätt med märkduk. Försök att undvika olika former av textil tape (silver-eller tesatape) om det går, annars sparsamt. Uppsök närmaste Northloft för en korrekt reparation.

Cruising Segel

Rullstorsegel
Hissa seglet en vindstilla eller lugn dag och kontrollera att det passar i masten och att skothornsbeslaget sitter riktigt.
Om båten är utrustad med elektriska vinschar var försiktig så att du inte hissar för högt eller sträcker ut seglet för mycket på bommen.
När du lämnar båten skall du lätta på fallspänningen för att undvika permanenta töjningsskador i mastliket.
Undvik onödigt fladder. Det ökar slitaget på segelduken och minskar seglets prestanda. Gå inte för motor mot vinden med storseglet utrullat och fladdrande.
Fullattestorsegel
Försäkra dig om att travarna passar till din mast och att underliket passar på bommen. Hissa seglet en lugn dag och ta in ett rev och kontrollera att revhöjderna är rätt.
Sätt gärna av markeringar på fall och revlinor så att du snabbt och säkert kan utföra en revningsmanöver då det verkligen gäller.
Använd alltid bomkapellet efter avslutad seglats. UV-strålar är inte seglets bästa vän.
Rullgenua
Välj en lugn dag för att hissa seglet och kontrollera att förliket passar i rullprofilen och att förliket har rätt längd. Seglet skall kunna sträckas ut så att rynkor tvärs förliket försvinner. Var försiktig så att seglet inte översträcks. Sträck aldrig seglet hårdare än att de horisontella rynkorna längs förliket precis försvinner.
Skota seglet under en brant slör och justera liklinorna i akterlik och underlik så att seglet inte fladdrar.
Överlappande försegel i laminatduk kräver i vissa fall att de utrustas med spridarskydd. Vi rekommenderar att du klistrar i de bifogade skydden innan du börjar använda din genua. Om du vill ha vår hjälp med detta så markera var spridarnocken tar i seglet och skicka sedan tillbaks det till ditt Northloft så hjälper vi till med monteringen.
Försäkra dig om att UV-skyddet kommer på utsidan av seglet när det är inrullat. Om du inte skall använda båten på flera veckor skall du ta ner seglet, vika ihop det och förvara det på torr plats väl skyddat från heta föremål (motor, värmare etc.).
Detta ökar livslängden på ditt segel.
Gennaker & Gennakerstrumpa (Snuffer)
Se “Spinnakrar & Gennakrar för kappsegling” för handhavande och underhåll.
Om du har en Northgennaker och Snuffer finns det utförliga instruktioner om hur man hissar, tar ner och trimmar din Gennaker samt hur du använder din gennakerstrumpa.

OD One Design

Entypssegel
Som på alla andra segel skall man undvika fladder. Ibland är det omöjligt att undvika, speciellt under startmomentet men det är viktigt att inte låta seglen fladdra i onödan. Det är bra om man kan segla sina nya segel någon eller några timmar innan man använder dem i en regatta. Så att det nya seglet hinner ”sätta sig”.
Hårdtempererade segel skall helst rullas när de inte används. Segel med fönster bör inte förvaras i varma utrymmen, såsom bagageutrymmen i bilar.
Se till att skölja av saltet från seglen då och då. Låt de torka väl utan att fladdra.
Lämna in seglen till närmaste Northloft efter säsongen för efterkontroll och eventuella reparationer.

A world of difference...
North Sails is an unrivalled worldwide network of over 100 lofts and service centers in 25 countries. Each is staffed by experienced North professionals who will give you the best service and advice available for your sails and your sailing. To get the most out of your new North sail, we encourage you to contact our North loft at least once each season for a sailcheck, washing, and any necessary repair.
Thank you for purchasing your sail from North.
Welcome to the family!

Tom Whidden
C E O, NORTH SAILS GROUP, LLC

Ladda ner manualen här. (Pdf)