"Code Zero" (A0) Asymmetrisk Spinnaker
En del genua, en del asymmetrisk slörgennaker... är A0 (eller "Code Zero") det riktiga för dig?

På det inledande benet under 1997-98 Whitbread Around the World Race avslöjade EF Language ett “hemligt vapen”. Det var en ny asymmetrisk spinnaker för brant slör utvecklat av Norths segeldesigners och döptes snabbt till "Code Zero". Seglet gav EFL en tidig ledning i racet och som därefter aldrig övergavs. Ett årtionde senare har North "Code Zero" (A0) asymmetriska gennakrar etablerat sig som mycket användbara medlemmar i de flesta kappseglingsgarderober, inte bara på båtar som seglar mycket slör i lätt vind utan även för högre vindstyrkor och öppnare vindvinklar.

När är de bra
En Code Zero passar effektivt in mellan en genua och den allmänt förekommande 3A asymmetrisk reacher. Dom ger extra kraft runt 40-grader skenbar vindvinkel i vindstyrkor under 5 m/s förhållanden som man seglar långsamt i med vanliga segel.Code Zeros visar sig även effektiva på slör i vindstyrkor 7-13 m/s och en skenbar vindvinkel runt 80-90 grader. De flesta havskappseglare kan ha mycket glädje av en Code Zero.

Code Zero Design
Code Zero ligger närmre en uppförstorad hybridgenua än en typisk asymmetrisk spinnaker. För kappsegling vill man att seglets mått skall likna en genua men att det skall mäta in som en gennaker. Seglet designas planare än övriga asymmetriska spinnakrar utan att för den skull få ett akterlik som flaxar. Buken fördelas jämt med ett djup på halva höjden runt 20%. Jämför med en lättvindsgenuas 16% och en V-serie A1 asymmetrisk spinnaker som är ca 23%. Code Zero har en större vertikal kurvatur seglas mycket mer tvistad. Förliket måste sträckas mycket hårt med så lite sagg som möjligt och akterliket har en liten men markant akterrunda. Vindtunnelprov har visat att denna konfiguration ökar de framåtdrivande krafterna men med mindre krängande krafter än ett djupare segel med mer normal bukfördelning.

Formen på en Code Zero kan komma att påverkas av de begränsningar som olika mätregler och handikapp system stipulerar. Exempel på det är:
  • Akterliket måste vara mindre än 95% av förlikets längd.
  • Breddmåttet på halva höjden måste vara minst 75 % av underlikets längd. (Även angivet i redskapsreglerna)
  • Det förekommer att breddmåtten är begränsade eller att seglet yta är begränsad genom en formel med förlik, akterlik, underlik och breddmått som parametrar.
Ett förlik på en Code Zero skall vara så långt riggmåtten tillåter. Detta bestäms genom att mäta avståndet från fallets översta läge ner till den punkt där halshornet skall fästas. Bäst är att ha ett kraftigt beslag på båten framför förstaget. Dessa segel sätts nästan aldrig på vanliga spinnakerbommar och man bör undvika att halsa dem på utdragbara peken. Code Zero skapar stora uppåtriktade krafter då man eftersträvar ett så rakt förlik som möjligt. Om man använder ett rullsystem (vilket rekommenderas) måste men ta hänsyn till att det finns tillräckligt med avstånd mellan trumma och förstag samt mellan toppsvirvel och förstag. Akterliket designas så långt det är möjligt med hänsyn till regler och båtens geometri. Underlikets längd är vanligtvis runt hälften av förlikets men påverkas ibland av regelbegränsningar. Om det finns bräddmåttsrestriktioner brukar men korta ner underliket men om det finns minimibegränsningar.på segelyta så kan underliket bli längre.Code Zero har utvecklats med hjälp av the University of Auckland Twisted Flow vind tunnel. Här en Code Zero under testkörning för ett Volvo Ocean Race team.

Hur hanterar men en Code Zero
Det finns två sätt att hantera en Code Zero. Det bästa är att använda ett rullsystem vilket även gör det möjligt att förvara seglet inrullat i en spinnaker boxbag. När seglet skall hissas krokar man fast respektive horn i fall, skot och halshornsbeslag. När förliket är spännt lossar men inrullningslinan och skotar hem seglet. Ett krångligare alternativ är att garna seglet eller använda en strumpa med längsgående dragkedja.

Innan seglet rullas ut skall man se till att förlikslinan är mycket hårdare spänd än vad man tror är möjligt. Spänn så hårt det går eftersom det är lättare att släppa än att försöka spänna upp efter det att seglet är utrullat. OBS Segelduken i förliket skall inte vara spänt. Duken skall vara så lös att man ser horisontella rynkor längs förliket.

Vissa masttillverkare rekommenderar att man har en2:1 utväxling på fallet för att minska kompresionslasterna på masten och lasten på fallboxen. Under alla omständigheter skall fallet vara stumt och starkt. Seglet skotas vanligtvis från samma ställe som spinnaker men oftast behöver man kunna sugga ner skotet. Spänningen i akterlikssnörpen är mycket känslig och kräver stor uppmärksamhet då den måste ändras i takt med vindstyrkan Det är inte ovanligt att man ser ett akterlik som viker in ganska mycket då snörplinan är lagom hemtagen för att stoppa fladdret i akterliket. Det är oundvikligt att det blir så eftersom akterliket har så stor runda för att komma upp till de stipulerade breddmåtten.

Att ta ner seglet med hjälp av ett rullsystem är mycket enkelt, utan rulle är bästa sättet att falla av och ropa på många händer. Öppna halshornshaken och ta in seglet mellan bommen och det lösfotade storseglet.

Vilket undanvindsegel från North är bäst för dig?
Klicka här för att se North prestandaguide för undanvindsegelEn Code Zero är en korsning av en genua och en asymmetrisk slör spinnaker.De flesta segeldukar lämpade för lättvindsgenuer kan användas till Code Zeros inclusive Spectra-,polyester- och tunna Cuben Fiber laminat.